Avloppsrör i marken mellan stora skolan och vårt reningsverk är till åren komna, och ett byte är planerat och beställt. Arbetet startar torsdagen den 11 januari och beräknas vara klart samma dag. Arbetet innebär störningar under dagen i form av grävmaskin. Vidare innebär detta att avloppet kommer att vara obrukbart i samtliga lägenheter 9-17 den aktuella dagen.