Information från  Gästabudsstadens projektledare Johan Kraft:

Hej,

Schaktarbete från Bränn-Ekeby-korset mot Enstaberga nästan helt färdigställt, grävlaget är framme vid Brakärr. Återstår sträcka där det krävs arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning samt några hinder i form av berg som skall passeras.

I mellandagarna påbörjas schakt norr om Bränn-Ekeby-korset. Det gäller Staberg- Källbo, Nikolai-Örsta, Rogstatorp och Ärilla-Ryssbergen.

Senare under vintern/våren påbörjas schaktarbete från Bränn-Ekeby-korset mot väster fram till Palmtorps allé samt söderut mot Fjälla, Nikolai-Solö, Ämtnäs och Mosstorp. Dessutom binda ihop och slutföra schakt väster om Buskhyttan till Krognäs och Bogslöt.

Därefter planerar vi att fortsätta med södra delen av projekt Bränn-Ekeby-Koppartorp och då binda ihop sträckorna i och runt Koppartorp samt schakt till Kovik.

Vill poängtera att våra tidplaner kan rubbas om vinter kommer med stark kyla och djup tjäle. Då finns det risk för att vi får göra uppehåll i schaktarbetet.

Planen är att vi under våren skall kunna börja blåsa fiber där vi grävt klart. Återkommer senare under vintern med mer information om när vi kan komma igång med detta. Då kan vi lämna en prognos för när det börjar bli dags för installationer.

Passar också på att önska God Jul och Gott Nytt År!

Johan Kraft Roine Stagsegel
Projektledare Projektledare gräventreprenör