Lintäkten Fastigheter

- Hem att längta till -

Författare: martinschedin

Nytt angående fiber till Lövhagens skola

Information från  Gästabudsstadens projektledare Johan Kraft:

Hej,

Schaktarbete från Bränn-Ekeby-korset mot Enstaberga nästan helt färdigställt, grävlaget är framme vid Brakärr. Återstår sträcka där det krävs arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning samt några hinder i form av berg som skall passeras.

I mellandagarna påbörjas schakt norr om Bränn-Ekeby-korset. Det gäller Staberg- Källbo, Nikolai-Örsta, Rogstatorp och Ärilla-Ryssbergen.

Senare under vintern/våren påbörjas schaktarbete från Bränn-Ekeby-korset mot väster fram till Palmtorps allé samt söderut mot Fjälla, Nikolai-Solö, Ämtnäs och Mosstorp. Dessutom binda ihop och slutföra schakt väster om Buskhyttan till Krognäs och Bogslöt.

Därefter planerar vi att fortsätta med södra delen av projekt Bränn-Ekeby-Koppartorp och då binda ihop sträckorna i och runt Koppartorp samt schakt till Kovik.

Vill poängtera att våra tidplaner kan rubbas om vinter kommer med stark kyla och djup tjäle. Då finns det risk för att vi får göra uppehåll i schaktarbetet.

Planen är att vi under våren skall kunna börja blåsa fiber där vi grävt klart. Återkommer senare under vintern med mer information om när vi kan komma igång med detta. Då kan vi lämna en prognos för när det börjar bli dags för installationer.

Passar också på att önska God Jul och Gott Nytt År!

Johan Kraft Roine Stagsegel
Projektledare Projektledare gräventreprenör

Ny brunn på Lövhagens stora skola

Vårt arbete med ny brunn är nu klart och vattnet är testat och är av fin kvalitet. Brunnen är djupborrad ca 70 m alldeles väster om Stora skolan Den nya matningen från brunnen är inkopplad mot systemet men vi har beslutat att avvakta med att växla från den gamla till den nya brunnen till efter nyår. Anledningen är att vi inte vill riskera problem eller driftstörningar i samband med julledigheten, som även gäller rörmokare om oturen skulle vara framme.

Driftsättningen handlar om att öppna respektive stänga tre kranar så det är enkelt gjort, och vi kommer att återkomma till exakt datum när det sker. När det sker ska ni låta vattnet rinna 2 minuter från respektive kran innan ni dricker vattnet, i o m att det är en del nya rör, och eftersom det kan vara lite grumligt, även om vi tidigare har pumpat ur själva brunnen grundligt.

Renovering av avloppssystem i marken

Avloppsrör i marken mellan stora skolan och vårt reningsverk är till åren komna, och ett byte är planerat och beställt. Arbetet startar torsdagen den 11 januari och beräknas vara klart samma dag. Arbetet innebär störningar under dagen i form av grävmaskin. Vidare innebär detta att avloppet kommer att vara obrukbart i samtliga lägenheter 9-17 den aktuella dagen.

Protokoll samverkansmöte 22 april 2017

Protokollet från vårens möte ligger nu under fliken Dokument.

Sopkärlen

Sopkärlen på Lövhagens skola är som ni säkert sett numera flyttade ner till vägen. Anledningen är att vi då slipper rulla ner dem när det drar ihop sig till sophämtning. Vi kommer vidare att utöka kapaciteten med ytterligare ett kärl.

Lite enklare…

Senaste om fiber från Gästabudsstaden

Hej
Nedan följer senaste informationen om fiberkoppling från Gästabudsstaden.

Hej,

Här följer en uppdatering för projekt Bränn-Ekeby-Koppartorp.

I slutet på november skickade vi ut påminnelse om att skicka in markupplåtelseavtalen. Tyvärr har påminnelsen fått liten effekt.

Fortfarande saknas ett stort antal avtal!

Kan medföra att tvingas koncentrera tillgängliga grävresurser till vår övriga landsbygdsprojekt vilket kommer försena utbyggnadstakten i projektet.

Om du inte skickat in ditt avtal, gör det snarast eller ta kontakt med oss.

Tillstånd från Trafikverket saknas fortfarande men vi har en bra dialog och de har fått svar på alla sina frågor. Så där räknas vi med att tillstånd är på plats i början 2018.

Trots allt planerar vi att sätta igång schaktarbete efter helgerna vid Stora & Lilla Glashyttan samt kompletterande arbete vid Kärrboda.

Gräv arbetet de närmaste månaderna kan påverkas av väderförhållandet. Blir det stark kyla och tjäle är risken stor att tidsplanerna försenas.

Till sist vill vi på Gästabudstaden önska en God Jul och Ett gott nytt år!

Johan Kraft            Roine Stagsegel

Hej!

Välkommen till Lintäkten Fastigheter. På denna flik uppdaterar vi er på nyheter gällande allt som rör vår fastighet. Kontaktinformation till oss hittar ni under fliken Kontakt.

God jul och god fortsättning önskar vi!

Med vänliga hälsningar,

Martin & Magdalena