Lövhagens Stora skola

Lövhagens stora skola ligger i Brännekeby straxt utanför Nyköping och är som namnet antyder en gammal skola, byggd 1904. Skolverksamheten lades ner 1962 och användes därefter som föreningslokaler, förvaltade av Nyköpings kommun.
Huset byggdes om med start 2014 och består idag av tre lägenheter som ursprungligen varit den gamla skolsalen, gymnastiksalen samt lärarbostaden. Lägenheterna är fullt moderna 3-4 rumslägenheter på 80 till 110 m2. Utöver lägenheterna finns en mindre lägenhet, ”vaktmästarbostaden”, vilken idag används som konstnärsatelje.

Lövhagens skola 1948

Lövhagens Lilla skola

Den lilla skolan ligger jämte Lövhagens stora skola. Det är den ursprungliga skolan i trakten, men sekelskiftets stora barnkullar gjorde den snart för liten, varpå den stora skolan byggdes ett par årtionden senare. Efter detta gick årskurserna ett och två i den lilla skolan, och de övriga i den stora skolan.
Huset hyrs idag ut som fullt utrustat enfamiljshus om ca 130 m2. Huset har en avskild del av skolornas gemensamma tomt, vilket gör Lövhagens lilla skola till en fint sammanhållen egen enhet.